Wsparcie

Fundacja „Wawel z Rodziną”

www.fundacjawawel.pl

Została powołana 5 czerwca 2008 roku jako kontynuacja działalności charytatywnej, którą firma Wawel prowadzi od lat. Misją Fundacji jest upowszechnianie postaw i wzorców społecznych, by ludzie chętniej czynili dobro. Prezesem Fundacji „Wawel z Rodziną” jest Tomasz Schimscheiner, urodzony w Krakowie znany aktor teatralny i telewizyjny, od lat aktywnie zaangażowany w działalność charytatywną. Wiceprezesem Fundacji jest Sylwia Warnecka, koordynator projektów prospołecznych w firmie Wawel SA.