Wsparcie

Galeria Huta Sztuki

m3.okn.edu.pl/strona-3573-galeria_huta_sztuki.html

Od 2018 roku w ramach Ośrodka Kultury Norwida działa Galeria Huta Sztuki. Swoją misją nawiązuje do Galerii „Rytm”, koncentruje się bowiem między innymi na prezentacji dorobku środowiska artystycznego Nowej Huty. Wystawę stałą tworzą prace pochodzące ze zbiorów Ośrodka. Są to między prace Walentego Gabrysiaka, Juliana Jończyka, Mariana Kruczka, Lucjana Mianowskiego, Eugeniusza Muchy, Józefy Sobór-Kruczek, Józefa Szajny, Janusza Trzebiatowskiego, Danuty Urbanowicz. Dodatkowo są także organizowane wystawy czasowe (często mające formę pokazów indywidualnych), w ramach których odwiedzający mają okazję bliżej zapoznać się z twórczością wybranych artystów i artystek, nie tylko związanych z Nową Hutą.

Galeria Huta Sztuki pełni zarówno funkcję wystawienniczą, jak i edukacyjną. Organizowane są w niej warsztaty, wykłady, spotkania i dyskusje.