Organizatorzy

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie

www.zss6.krakow.pl

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, autyzmem oraz różnorakimi sprzężeniami (zaburzenia ruchu, słuchu, wzroku).

Dla dzieci i młodzieży z głęboką wieloraką niepełnosprawnością intelektualną organizowane są zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze w domu dziecka.