Organizatorzy

Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Pierwiosnek”

www.zss6.krakow.pl/index.php/stowarzyszenie/74-stowarzyszenie-pomocy-szkole-pierwiosnek

Wspiera działania edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze szkoły, umożliwia uczniom niepełnosprawnym aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz wspiera rodziny uczniów.

Środki stowarzyszenia przeznaczane są na:

  • Dofinansowanie uczniom wyjazdów na „zielone szkoły” i wycieczki oraz wyjść na spektakle teatralne i seanse filmowe.
  • Dofinansowanie zajęć dodatkowych o charakterze terapeutycznym: hipoterapii, dogoterapii, ceramiki, itp.
  • Zakup pomocy dydaktycznych materiałów oraz sprzętu wykorzystywanego w celach rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych.
  • Pomoc materialną uczniom o najtrudniejszej sytuacji finansowej (paczki żywnościowe, zakup obiadów w stołówce szkolnej, zakup odzieży, itp.).