Wsparcie

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta

dzielnica18.krakow.pl

Jej głównym obszarem działania są sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także zadania powierzone przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.