Wsparcie

Urząd Miasta Krakowa (UMK)

www.krakow.pl

Biuro organów wykonawczych miasta Krakowa. Oficjalną siedzibą urzędu miasta jest Pałac Wielopolskich w Krakowie przy placu Wszystkich Świętych 3-4. UMK wykonuje zadania powierzone przez prezydenta miasta Krakowa oraz realizuje uchwały Rady Miasta Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, zwany magistratem krakowskim, oprócz swojej oficjalnej (głównej i reprezentacyjnej) siedziby posiada inne siedziby, które mają albo historyczne znaczenie (np. przejęcie obiektów ratuszowych dawnych miast, jurydyk i osad w trakcie powstawania Wielkiego Krakowa), albo podyktowane są pragmatycznością współczesnych czasów.