Wsparcie

Fundacja Edukacji i Sztuki

https://www.facebook.com/edukacjaisztuka/

Fundacja Edukacji i Sztuki działa na rzecz rozwoju i promocji polskiej kultury i sztuki oraz jej twórców. Jej głównym celem jest rozwój edukacji, w szczególności edukacji artystycznej i kulturalnej. Poprzez różne działania i projekty Fundacja przyczynia się do upowszechniania wiedzy na temat sztuki i kultury oraz wpływa na rozwój artystyczny i intelektualny młodych ludzi. W swoich działaniach wykorzystuje potencjał sztuki jako narzędzia wspierającego rozwój społeczny i kulturalny oraz angażuje się w inicjatywy wspierające rozwój poprzez sztukę.