Wsparcie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa "Tęcza" w Krakowie

stowarzyszenietecza.org

Stowarzyszenie Osób i Przyjaciół dzieci z Zespołem Downa ponad 20 lat zmienia świat swoich podopiecznych na lepsze: organizuje zajęcia dodatkowe dopasowane do zainteresowań i pasji, tworzy przestrzeń do spotkań dla rodzin oraz walczy o lepszą edukację.